Wednesday, April 9, 2014

Sumber Tenaga Elektrik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Kelas                                       : 5 Firus
Tarikh                                      : 10 Mac 2013
Masa                                       : 11.45 pagi – 1.15 tengah hari
Bilangan murid                        : 31
Tema                                       : Menyiasat Daya dan Tenaga
Unit                                          : 5. Elektrik
Tajuk                                       : 1. Sumber Tenaga Elektrik
Standard Kandungan              : 2.1     Mengetahui sumber tenaga elektrik
Standard Pembelajaran          : 2.1.1  Menyatakan sumber tenaga elektrik
                                                 2.1.2   Menyatakan fungsi bagi setiap sumber tenaga elektrik
Objektif Pembelajaran            : Di akhir pembelajaran, murid boleh :-
            1.         Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga elektrik semasa aktiviti berkumpulan.
            2.         Menyatakan sekurang-kurangnya 1 fungsi bagi setiap sumber tenaga elektrik melalui aktiviti berkumpulan.
Aktiviti P&P                             :
            1.Bahan maujud
            2.Sumbang saran
            3.Aktiviti berkumpulan
            4.Lembaran kerja
            5.Soal jawab
Pengetahuan sedia ada          : Murid tahu bahawa tenaga elektrik wujud dan digunakan dalam kehidupan seharian.
Kemahiran Saintifik                :
            KPS     : memerhati, mengenal pasti, berkomunikasi, mengelaskan
Kemahiran Berfikir                  : Menjana idea, membuat keputusan, membanding dan membezakan
Tabiat Berfikir                         : Menggunakan semua deria yang ada.
Sikap Saintifik dan Nilai Murni  : Berani mencuba, yakin diri, bekerjasama
Sumber P&P                           : Buku teks, buku rujukan, internet
Refleksi           : 1. Nyatakan bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif P&P
                          2. Tindakan susulan (pemulihan/pengukuhan/pengayaan)Prosedur P&P             :
Fasa / Masa
Kandungan
Aktiviti P&P
Catatan
Orientasi
(10 minit)
Pemerhatian :

1.Bateri 2A :
- Beberapa jenis bateri ditunjukkan kepada murid .
- Murid membuat pemerhatian terhadap 2 jenis bateri tersebut.
- Hasil pemerhatian dikaitkan dengan tajuk.
KPS:
Memerhati
Kemahiran Berfikir:
Menjana idea
Nilai:
Berani mencuba
BBM:
Bateri 2A,
Bateri komputer riba.
Pencetusan idea
(15 minit)
Sumbang saran :
Sumber—sumber elektrik
1.    Bateri atau sel kering
2.    Akumulator
3.    Dynamo
4.    Sel solar
5.    Hidroelektrik
- Murid diminta menulis di papan hitam tentang sumber-sumber elektrik.
- Jawapan dibincangkan bersama murid.
KPS:
Berkomunikasi, mengenalpasti
Kemahiran Berfikir:
Membuat keputusan
Nilai:
Yakin diri
BBM:
Kad gambar
Penstrukturan idea
(35 minit)
1.Tenaga elektrik terhasil daripada pelbagai sumber antaranya adalah bateri, dinamo, akumulator, sel solar dan hidroelektrik.
 
 
2.Kegunaan sumber tenaga elektrik:
-Bateri : Untuk menghidupkan alat permainan, jam tangan dan jam loceng, telefon bimbit.
-Dinamo : Diletakkan pada tayar basikal untuk membantu menghidupkan lampu basikal.
-Akumulator : Diletakkanpada motor, kereta dan lori.
-sel solar : Menggantikan tenanga elektrik stesen jana kuasa, menjimatkan kos. Membantu menghidupkan objek yang menggunakan panel sel solar.
-Hidroelektrik : Menyimpan air untuk digunakan bagi mendapatkan sumber elektrik
1.Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
2.Setiap kumpulan dibekalkan dengan kad nama, kad nama bagi setiap jenis sumber elektrik dan 1 fungsi sumber elektrik
4.Murid memadankan nama dengan gambar setiap sumber elektrik.
5.Murid diminta untuk mengenalpasti sumber yang manakah betul dengan fungsi yang diterima

KPS:
Memerhati
mengelaskan
Kemahiran Berfikir:
Membanding dan membezakan
Nilai:
Berani mencuba
BBM:
Kad bergambar.
Kad nama
Aplikasi idea
(20 minit)
Lembaran kerja
1. Murid mendapat satu helai lembaran kerja mengenai sumber-sumber elektrik dan kegunaanya.
2. murid membuat lembaran kerja sambil dibantu oleh guru.
3. jawapan lembaran kerja dibincangkan.
KPS:
Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir:
Membuat kesimpulan
Nilai:
Bekerjasama
BBM:
Lembaran kerja
Refleksi
(10 minit)
Sumber—sumber elektrik
1.    Bateri atau sel kering
2.    Akumulator
3.    Dynamo
4.    Sel solar
5.    Hidroelektrik
Kegunaan setiap sumber tenaga elektrik
Murid diminta menyenaraikan secara lisan sumber-sumber elektrik dan kegunaan sumber tersebut.
KPS:
Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir:
Membuat keputusan
Nilai:
Berani mencuba
UNIT 5 ELEKTRIK (TAJUK 1 : SUMBER TENAGA ELEKTRIK)
Sumber-sumber tenaga elektrik ialah :
1._____________________

Fungsi :___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

- kecil dan ringan
- membekalkan tenaga elektrik yang kecil.
- mempunyai bahan kimia yang bertindak balas supaya tenaga kimia diubah kepada tenaga elektrik.
- tidak tahan lama dan dibuang apabila bahan kimia di dalamnya kehabisan.
2. _____________________

Fungsi : _______________________________
______________________________________
______________________________________

- menyerap cahaya matahari dan mengubahnya kepada tenaga elektrik.
- _____________________ digunakan di dalam _____________ dan jam tangan.
- sesetengah pemanas air juga menggunakan _______________.
3. _____________________

Fungsi :___________________________________
_________________________________________
__________________________________________

- terdiri daripada beberapa kepingan plumbum  yang terendam di dalam asid sulfurik cair.
- kepingan plumbum bertindak balas dengan asid sulfuric cair untuk menghasilkan elektrik.
- berat
- membekalkan tenaga elektrik yang lebih besar berbanding dengan sel kering.
4. _____________________

Fungsi : _________________________________
________________________________________
________________________________________

- menghasilkan arus elektrik daripada putaran magnet.
- biasanya dipasang pada roda basikal.
- biasanya digunakan untuk menyalakan lampu basikal.
5. ________________________

Fungsi : _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- menghasilkan tenaga elektrik yang sangat besar.
- penjana ini seperti dynamo yang besar.
- dynamo ini berputar menggunakan tenaga daripada bahan api atau air terjun.


kad nama

Bateri
Dinamo
Akumulator
Sel solar
Hidroelekterik
Bateri
Bateri
Bateri
Bateri
Bateri
Dinamo
Bateri
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Dinamo
Akumulator
Akumulator
Akumulator
Akumulator
Akumulator
Sel Solar
Akumulator
Sel solar
Sel solar
Sel solar
Sel solar
Sel solar
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Untuk menghidupkan alat permainan, jam tangan dan jam loceng.
Diletakkan pada tayar basikal untuk membantu menghidupkan lampu basikal.
Diletakkan pada motor, kereta dan lori
Menggantikan tenaga elektrik stesen jana kuasa, menjimatkan kos. Membantu menghidupkan objek yang menggunakan panel sel solar.
Menyimpan air untuk digunakan bagi mendapatkan sumber elektrik

KUMPULAN 1
KUMPULAN 2
KUMPULAN 3
KUMPULAN 4
KUMPULAN 5


kad gambar untuk budak buat dalam kumpulan - padankan gambar dengan fungsi